Tarieven

TARIEVEN – EXPOSANTEN

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Dit jaar weer géén verhoging maar zelfs een verlaging van de tarieven voor de klassen 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Op het inschrijfformulier word je in de gelegenheid gesteld een catalogus te bestellen

BESTEL CATALOGUS BIJ INSCHRIJVING                  € 5,00

Tijdens de showdagen catalogus                           € 7,50

(indien beschikbaar)

Digitaal is de catalogus op de dag van keuren beschikbaar

Vergeten bij de inschrijving een catalogus te bestellen?

 Houd er rekening mee dat de catalogus tijdens de show beperkt beschikbaar is

 Tijdens de show € 7,50 per stuk

 

GroepenKosten
1. Jongste Pup klas (4-6 maanden)€ 35,00
2. Puppyklas (6-9 maanden)€ 35,00
3. Jeugdklas (9-18 maanden)€ 55,00
4. Tussenklas (15-24 maanden)€ 55,00
5. Openklas (15 maanden of ouder)€ 55,00
6. Gebruikshondenklas (15 maanden of ouder)€ 55,00
Let op!
 7. Kampioensklas (15 maanden of ouder)€ 55,00
Let op!
 8. Veteranenklas (8 jaar of ouder)€ 55,00
Koppelklasse€ 5,00
Extra toegang€ 8,00
Extra toegang reductie € 5,00
Niet ingeschreven hond€ 5,00
Betaling op de dag zelf+ € 20,00

Kynologenvereniging Rijnland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40445578

IBAN nr: NL92INGB0003809300
BIC/Swift code: INGBNL2A t.n.v KV Rijnland

ZEER BELANGRIJK:

1)     Inschrijvingen en betalingen moeten gelijktijdig plaats vinden. Betalingen lopen via iDEAL.
2)     In principe worden betalingen niet geaccepteerd op de dag van de tentoonstelling. Gebeurt dit toch dan wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 20,00.
3)     Overschrijvingen worden niet aanvaard als betalingsbewijs. Eventuele dubbele betalingen zullen later worden terug betaald.
4)     Na betalingen (en na de sluitingsdatum) ontvangt de exposant een toegangsbewijs.

TARIEVEN – BEZOEKERS

GroepenKosten
Toegang€ 10
Toegang reductie (65+/mindervaliden)€ 5,00
Bezoekers hond€ 5,00

Let op! Neemt u een bezoekershond mee naar de show? Vergeet u dan niet het geldige hondenpaspoort van uw bezoekershond mee te nemen.